การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563

นายพิทยา ทองย้อย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตรัง ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง