การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 8/2563

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 8/2563

ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง