พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

นายสมเกียรติ ธีระคงคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง นำกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง