การปรับปรุงสถานที่ลงเสารั้วของโรงเรียนอนุบาลตรังบริเวณข้างอาคารเรียน 5

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง นายสมเกียรติ ธีระคงคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง คณะครู และลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการปรับปรุงสถานที่ลงเสารั้วของโรงเรียนอนุบาลตรังบริเวณข้างอาคารเรียน 5 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง