การศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดหว่านบุญ สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดหว่านบุญ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยการนำของนายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง