การปรับปรุงสถานที่ของโรงเรียนอนุบาลตรังบริเวณข้างอาคารเรียน 5

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง และคณะครู ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ของโรงเรียนอนุบาลตรังบริเวณข้างอาคารเรียน 5

ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง