การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธาน นางปิยะพันธ์ กาฬวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพธูรียา จันทร์หอม ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1.นางสาวธัญชิตา จันทร์หอม 2.นางอุไรวรรณ ศรีระวรรณ 3.นางสาววริษฐา พิทักษ์ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง