พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นโปรแกรม English Program (EP) โรงเรียนอนุบาลตรัง

นางสุภารัตน์ รองเดช และนายสมเกียรติ ธีระคงคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบรางวัลนักเรียนดีเด่นโปรแกรม English Program (EP) โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ณ ห้องถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง