รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรังแนะนำตัวผ่านทางระบบถ่ายทอดสอด ช่อง ABT Channel ของโรงเรียนอนุบาลตรัง

นางสุภารัตน์ รองเดช และนายสมเกียรติ ธีระคงคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรังแนะนำตัวผ่านทางระบบถ่ายทอดสอด ช่อง ABT Channel

ของโรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง