การประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัดและการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัดและการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง