ปลูกต้นหางนกยูง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง นำครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลตรัง ปลูกต้นหางนกยูงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลตรัง

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง