การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง