พิธีมอบรางวัลกิจกรรมยอดนักอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมยอดนักอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง