การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 5/2563

นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2563

ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง