พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู และบุคลากรในโอกาสให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายณัฐ  ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู และบุคลากรในโอกาสให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2563

Link Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง