การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 6/2563

ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

Link Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง