โครงการศูนย์เสมาส่งเสริมคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์เสมาส่งเสริมคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ณ วัดนิโครธาราม อำเภอมือง จังหวัดตรัง วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง