โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครู D.A.R.E.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครู D.A.R.E.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง