สู่เส้นชัย แห่งศัทธา มุทิตา ครูอนุบาลตรัง

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานเปิดงานมุทิตาจิต แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปี 2563 ภายใต้สโลแกน “สู่เส้นชัย แห่งศัทธา มุทิตา ครูอนุบาลตรัง” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
>>พิธีเปิงานมุทิตาครูอนุบาลตรัง<<
>>ถ่ายภาพเก็บเกี่ยวความประทับใจ<<
>>ความบันเทิงแห่งสายใยสัมพันธ์<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<