“จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตรังเขต 1

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรังเขต 1 ประธานกล่าวเปิดงานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ณ “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
>>ภาพพิธียกย่องเชิดชูเกียรติฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<