ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบ 60 ปี

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบ 60 ปี (วันพุธที่ 23 กันยายน 2563) ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 
>>ภาพการประชุมคณะกรรมการ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<