งานแสดงมุทิตาจิต “ร้อยความรัก รวมสายใย กษิณาลัย อนุบาล”

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี ประธานกล่าวเปิดงาน “ร้อยความรัก รวมสายใย กษิณาลัย อนุบาล” งานแสดงมุทิตาจิต ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยสมาคมโรงเรียนอนุบาลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 
>>ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<