การประชุมสัมมนา “การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาชาติ โดยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นฐาน”

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสพฐ. ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาชาติ โดยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นฐาน” โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยนายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี วันที่ 4 กันยายน 2563
>>ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนา<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<