พิธีวางหรีดเคารพศพคุณแม่คง สุรัติศักดิ์ มารดาสามีคุณครูหัสวรี สุรัติศักดิ์

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา วางหรีดเคารพศพคุณแม่คง สุรัติศักดิ์ มารดาสามีคุณครูหัสวรี สุรัติศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ วัดนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
>>ภาพพิธีวางหรีดเคารพศพ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<