ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง “ครอบรอบ 60 ปี”

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง “ครอบรอบ 60 ปี” เพื่อเตรียมร่างกำหนดการจัดงาน ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรวงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
>>ภาพประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<