กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ และถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  กล่าวอศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง คุณครูเกศมณี ณ พัทลุง กล่าวบทอาศิรวาท ฯลฯ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
>>ภาพพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ<<
>>ภาพพิธีเฉลิมพระเกียรติฯกล้องครูปวร<<
>>วิดีโอพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<