ร่วมพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีนายสมยศ มาธีระ คู่สมรสนางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ในโอกาสเดินทางรับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านในควน

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่าย ตัวแทนครูร่วมพิธีต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี กับนายสมยศ มาธีระ คู่สมรสนางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในควน อ.ย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
>>พิธีต้อนรับและแสดงความยินดี<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<