พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ. โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
>>ภาพพิธีไหว้ครูนักเรียนอนุบาลตรังปี63<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<