ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
>>ภาพบรรยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<