คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังยินดีต้อนรับนายณัฐ ลายทองสุก ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง ยินดีต้อนรับนายณัฐ ลายทองสุก ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
>>ภาพป้ายยินดีต้อนรับผอ.ณัฐ ลายทองสุก<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<