โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมพบปะครูนักเรียนครั้งที่3/2563ผ่านระบบเคเบิ้ลทีวี ABT CHANNEL

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง และนายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการประชุมพบปะครูและนักเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปิดเรียนวันที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 ผ่านระบบการถ่ายทอดสด ABT CHANNEL ช่อง 47 ไปยังห้องเรียนทุกช่วงชั้นทุกห้องเรียน
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2563

>>ชมวีดีโอถ่ายทอดสดที่นี่<<

>>ภาพบรรยากาศถ่ายทอดสด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<