เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลตรังให้ความรู้วิธีปฏิบัติตนแก่นักเรียน ร.ร.อนุบาลตรังพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID 19

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลตรังให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง เกี่ยวกัยแนวทาง วิธีการวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19 ผ่านทางการถ่ายทอดสดระบบเคเบิ้ลทีวี อนุบาลตรังเคเบิ้ลทีวี เคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษา ไปยังห้องเรียนต่างๆ ทุกระดับช่วงชั้น จำนวนกว่า 50 ห้องเรียน ระหว่างวันที่ 1 และ 2
กรกฏาคม 2563

>>วิดีโอถ่ายทอดสดการให้ความรู้COVID 19<<
>>ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<