โรงเรียนอนุบาลตรังรับการตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจากเจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันควบคุมโรคและการระบาดวิทยาโรงพยาบาลตรัง

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยนายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวรายงา่นถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในวันที่ 1 ก.ค.2563 แก่คณะเจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันควบคุมโรคและการระบาดวิทยาโรงพยาบาลตรัง ซึ่งนำโดยนายนันทพงศ์ พงศ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
>>พิธีกล่าวรายงานและสรุปความพร้อม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<