โรงเรียนอนุบาลตรังแจ้งช่องทางการเรียนาำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านผ่าน DLTV

ด้วยทางกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรังแจ้งช่องทางการเรียนาำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านผ่านระบบ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทำการออกอากาศระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตามตารางที่แนบมาด้านล่างนี้ 
>>ดาวโหลดตารางออกอากาศที่นี่<<
>>หรือที่นี่<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<