พิธีวางหรีดเคารพศพคุณพ่องั่น ตั้นฉ้วน บิดาครูนันทา ตั้นฉ้วน ครู ร.ร.อนุบาลตรัง

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมพิธีวางหรีดเคารพศพคุณพ่องั่น ตั้นฉ้วน บิดาครูนันทา ตั้นฉ้วน ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ วัดประสิทธฺชัย (วัดคลองเต็ง) อ.เมือง จ.ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 
>>ภาพพิธีวางหรีดเคารพศพ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<