ประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่3/2563

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง และนายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่3/2563 เพื่อเตรียมแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และวาระอื่นๆ ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
>>ภาพบรรยากาศการประชุมครู3/63<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<