ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการผลิตสื่อชุดการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการผลิตสื่อชุดการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
>>บรรยากาศการประชุมฯ<<
>>บันทึกวิดีโอสอนอังกฤษหน่วยที่1<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<