ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

นายพิชัย มะนะสุทธิ์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
>>ภาพการประชุมกรรมการฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<