แจ้งประชาสัมพันธ์​ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา​ 2563​ และหลังจากตรวจสอบรายชื่อแล้วให้เข้าไป สแกน QR-Code ​เพื่อเข้ากลุ่มไลน์​ของห้องเรียนใหม่ 

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา​ 2563​

ระดับชั้น    คลิก Download PDF  
 
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
***นักเรียนเดิมหากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อ ให้แจ้ง >>ครูสุภาวดี ภูสุมาศ

 

 สแกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์​ของห้องเรียน

สายชั้น    คลิก สแกน QR-Code
สายชั้นอนุบาล 2 คลิก
สายชั้นอนุบาล 3 คลิก
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิก
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิก
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิก
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิก
  ***ผู้ปกครองสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลนักเรียนในกลุ่มไลน์ของห้องเรียน***