โรงเรียนอนุบาลตรังขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

>>ติดตามข่าวสารกรมควบคุมโรคติดต่อ<<
>>ติดตามข่าวเชิญชวนทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<