ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การแจกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

                                                                                      ประกาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง
                                  เรื่อง การแจกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

                    ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563  เรื่อง การแจกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 6 ตามประกาศไปแล้วนั้น สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดไวรัส โควิด 19 ( COVID 19 ) เข้าสู่ระยะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลตรังจึงขอเปลี่ยนแปลงบุคคลที่จะมารับการแจกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนักเรียน ให้เป็นผู้ปกครองนักเรียนมารับแทนนักเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้น ตามวันที่ สถานที่ และตามตารางเวลาเดิม ดังนี้
                    เวลา 08.30 น. ถึง 09.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
                    เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
                    เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
                    เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
                    เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
                    เวลา 11.00 น. ถึง 11.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
                    
หมายเหตุ ให้เป็นผู้ปกครองนักเรียนมารับแทนนักเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้น
               ● ให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่มารับ ปพ.1 สวมใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย

โรงเรียนอนุบาลตรัง
โทร 075-218-818
e-mail : anubantrangschool@gmail.com
website : http://www.anubantrang.ac.th/
Facebook : facebook.com/anubantrangschool
วันที่ 25 มีนาคม 2563
>>คลิกดูรายละเอียดประกาศทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
>>ที่นี่<<