การสอบข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลตรัง กลุ่มงานวิชาการ ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 และ 5 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
>>ภาพบรรยากาศการทดสอบ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<