พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
>>พิธีติดดอกไม้ถ่ายรูปที่ระลึก<<
>>พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<