พิธีมอบเกียรติบัตร Southern EP/MEP โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล) จังหวัดพังงา

พิธีมอบเกียรติบัตร Southern EP/MEP โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล) จังหวัดพังงา