พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563