ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่2/2563

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว และนายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
>>ภาพบรรยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<