การประเมินการอ่าน การเขียนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นป.1-6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
>>ภาพการอ่านเขียนภษษาอังกฤษ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<