มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 14 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ  ครั้งที่ 14 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต