กิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 8/2560

กิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 8/2560
       นายสำเริง ศรีวิน ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการใน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุม
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่8/
2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 31
ตุลาคม 2560>>คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมครูทั้งหมดที่นี่<<