กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

นายสุธน เกิดมณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ประธานเปิดงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ร้านชาวเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
>>ประชุมสัมมนาผู้บริหารอนุบาล14จังหวัดฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<